منتظر نظرات شما هستيم
صفحه اصلی | شرکتهای زیر مجموعه | شرکتهای تابعه | تجدید ارزیابی دارایی های ثابت صنعت برق
 

شرح وظايف و اهداف : دفتر امور مجامع به عنوان يکي از دفاتر مستقل شرکت مادر تخصصي توانير از سال 1380 شروع به فعاليت نموده است.

- نظارت و راهبري شرکتهاي زير مجموعه

- بررسي کارشناسي صورتهاي مالي شرکتهاي زيرمجموعه و تهيه گزارش تحليلي براي اعضا مجمع عمومي شرکت

- بررسي گزارشات هيات مديره شرکتهاي زيرمجموعه، ارسال آن به معاونت هاي ذيربط براي بررسي و اعلام نظر و متعاقب آن، جمع بندي و ارائه گزارشات به اعضاي مجمع عمومي شرکت

- تهيه گزارشات تحليلي و نظارتي از گزارشات حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي زير مجموعه

- تشکيل جلسات مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه شامل :

مجامع عمومي عادي ساليانه

مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده

مجامع عمومي فوق العاده ادامه

 

شرح وظايف و اهداف 
نمودار سازماني 
قوانین و مقررات  
حسابرسان سال 1386
( شركت هاي توليد و توزيع نيروي برق )  
فرمهاي گزارشگری مالی  
صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره 
خصوصی سازی 
ارتباط بادفتر امور مجامع  
تماس با ما  
بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 آذر 87 : 35837

تهران ، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي ، شركت مادر تخصصي توانير ، تلفن تماس : 27935000-021