منتظر نظرات شما هستيم
صفحه اصلی | شرکتهای زیر مجموعه | شرکتهای تابعه | تجدید ارزیابی دارایی های ثابت صنعت برق
 

اطلاعات مربوط به شرکتهاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي توانير

الف- شرکتهاي مديريت توليد نيروي برق

• اسامي شرکتهاي مديريت توليد نيروي برق

1- مديريت توليد برق آذربايجان غربي
2- مديريت توليد برق آذربايجان شرقي
3- مديريت توليد برق اصفهان
4- مديريت توليد برق شهيد منتظري
5- مديريت توليد برق شازند
6- مديريت توليد برق شهيد مفتح
7- مديريت توليد برق بعثت
8- مديريت توليد برق ري
9- مديريت توليد برق قم
10- مديريت توليد برق منتظر قائم
11- مديريت توليد برق شهيد رجائي
12- بهره برداري نيروگاه طرشت
13- مديريت توليد برق دما وند
14- مديريت توليد برق طوس
15- مديريت توليد برق نيروگاههاي گازي خراسان
16- مديريت توليد برق مشهد
17- مديريت توليد و بهره برداري نيروگاههاي سيکل ترکيبي خيام
18- مديريت توليد برق اهواز(رامين )
19- مديريت توليد برق زرگان
20- مديريت توليد برق نيروگاههاي جنوبغرب(آبادان)
21- مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان
22- مديريت توليد برق بيستون
23- مديريت توليد برق كردستان
24- مديريت توليد برق فارس
25- مديريت توليد برق جنوب فارس
26- مديريت توليد برق کرمان
27- مديريت توليد برق زرند
28- مديريت توليد برق گيلان
29- مديريت توليد برق لوشان
30- مديريت توليد برق نکا
31- مديريت توليد برق هرمزگان
32- مديريت توليد برق خليج فارس
33- مديريت توليد برق يزد

• اساسنامه و تغييرات آن

• آئين نامه معاملات و تغييرات آن

• آدرس، تلفن و سايت شرکتهاي مديريت توليد برق

ب- شرکتهاي توزيع نيروي برق

• اسامي شرکتهاي توزيع نيروي برق

1- توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
2- توزيع نيروي برق استان اردبيل
3- توزيع نيروي برق شهرستان تبريز
4- توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
5- توزيع نيروي برق استان اصفهان
6- توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان
7- توزيع نيروي برق استان چهار محال و بختياري
8- توزيع نيروي برق استان لرستان
9- توزيع نيروي برق استان همدان
10- توزيع نيروي برق استان مرکزي
11- توزيع نيروي برق نواحي ( جنوب و شرق تهران)
12- توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران (در حال انحلال )
13- توزيع نيروي برق شمال شرق تهران (در حال انحلال )
14- توزيع نيروي برق شمال غرب تهران (در حال انحلال )
15- توزيع نيروي برق غرب استان تهران
16- توزيع نيروي برق تهران بزرگ
17- توزيع نيروي برق استان قم
18- توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي
19- توزيع نيروي برق خراسان شمالي
20- توزيع نيروي برق خراسان جنوبي
21- توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
22- توزيع نيروي برق شهرستان اهواز
23- توزيع نيروي برق استان خوزستان
24- توزيع نيروي برق استان کهکيلويه و بوير احمد
25- توزيع نيروي برق استان زنحان
26- توزيع نيروي برق استان قزوين
27- توزيع نيروي برق استان سمنان
28- توزيع نيروي برق استان کرمانشاه
29- توزيع نيروي برق استان کردستان
30- نوزيع نيروي برق استان ايلام
31- توزيع نيروي برق استان فارس
32- توزيع نيروي برق شهرستان شيراز
33- توزيع نيروي برق استان بوشهر
34- توزيع نيروي برق شمال استان کرمان
35- توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان
36- توزيع نيروي برق استان گيلان
37- توزيع نيروي برق استان مازندران
38- توزيع نيروي برق غرب مازندران
39- توزيع نيروي برق استان گلستان
40- توزيع نيروي برق استان هرمزگان
41- توزيع نيروي برق استان يزد
42- توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان(غيرفعال)

• اساسنامه توزيع و تغييرات آن

• آئين نامه معاملات و تغييرات آن

•آئین نامه اموال شرکتهای توزیع

• آدرس، تلفن و سايت شرکتهاي توزيع نيروي برق

ج- ساير شرکتهاي زير مجموعه

• اسامي ساير شرکتهاي زير مجموعه

1- تعميرات نيروگاهي ايران
2- مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)
3- توليد نيروي زاگرس
4- صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري صنعت برق ايران(درحال تسويه )

• اساسنامه ساير شرکتهاي زير مجموعه

• آدرس، تلفن و سايت شرکت

شرح وظايف و اهداف 
نمودار سازماني 
قوانین و مقررات  
حسابرسان سال 1386
( شركت هاي توليد و توزيع نيروي برق )  
فرمهاي گزارشگری مالی  
صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره 
خصوصی سازی 
ارتباط بادفتر امور مجامع  
تماس با ما  
بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 آذر 87 : 14148

تهران ، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي ، شركت مادر تخصصي توانير ، تلفن تماس : 27935000-021