[سؤال جديد]   [مديريت سؤالات]

  • n n 
  • [1389/04/12] بالاخره از كي و چگونه ميتوان پيشنهاد ارائه كرد
  • نمايش پاسخ

  • حمید  مجاور 
  • [1389/04/10] با سلام چرا حق ?شی? {بخشنامه جدید}به هم?اران نوبت ?ار تعلق نمی گیرد؟با توجه به این?ه ما شبها و تعطیلات همیشه مشغول ?ار هستیم.فقط مبلغی ?می تحت عنوان نوبت?اری پرداخت میشود .....با تش?ر
  • نمايش پاسخ

  • رضا گرگاني rezag46@yahoo.com
  • [1389/04/10] چگونه ثبت نام استخدامي را انجام دهيم
  • نمايش پاسخ