وزارت نيرو
سازمان توانير


سيستم مديريت سوخت

کاربران محترم ؛
از تاريخ 93/11/07 ورود اطلاعات سوخت و انرژي فقط از طريق نرم افزار PGIS امکان پذير بوده وامکان ثبت آن درسيستم سوخت ميسر نمي باشد. براي استفاده از نرم افزار PGIS به آدرس http://www2.tavanir.org.ir/pgis/sitew/fapublish.htm مراجعه فرماييد.
در صورت بروز مشکل با شماره 85162572-021 و يا ايميل Help@Rahnamad.com تماس حاصل فرماييد.
ورود اطلاعات گزارش دوره اي
گزارش روزانه پشتيباني سيستم
گزارش متنوع راهنماي كاربر