دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات و آمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
Home
 تماس با ما
پرسش و پاسخ

انجمن ها

ftp

 

الف – هدف:

تامين نيازهاي ICT صنعت برق بصورت مطمئن و اقتصادي

ب – وظايف:

1- برنامه‌ريزي جهت ايجاد تناسب بين فناوري و نيازهاي اطلاعاتي توانير و شركتهاي تابعه

2- برنامه‌ريزي و سازماندهي جهت تقويت بستر سخت افزاري و نرم افزاري صنعت برق

3- همكاري در جهت افزايش قواي جمعي و فردي نيروي انساني صنعت برق در استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات

4- همكاري در تنظيم بودجه فناوري ارتباطات و اطلاعات صنعت برق

5- همكاري در تعيين و تنظيم استراتژي‌ها و سياست‌هاي انفورماتيكي صنعت برق

6- نظارت و هدايت گروه‌هاي زيرمجموعه دفتر فناوري اطلاعات

7- برنامه‌ريزي و هماهنگي با ساير دفاتر معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌وري جهت نيل به اهداف

8- ارائه راه‌حل‌هاي مناسب جهت ارتقاء رضايت استفاده‌كنندگان از خدمات دفتر، افزايش شفافيت در سطح شركت توانير و كمك به ارتقاء كنترل‌پذيري.

9- ساير امور محوله از طرف معاونت

 
 

 
 
 فناوری اطلاعات
 آمار
  نمودارسازماني
 مصوبات وبخشنامه ها ی دفتر فناوری اطلاعات و آمار
 همایش های دفتر فناوری اطلاعات و آمار
  جلسات دفتر فناوری اطلاعات و آمار
 تماس با ما
 
 
 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 مرداد 1387 : 20390
بازديد كنندگان امروز (1398/05/29) : 1
 
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات