دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات وآمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
Home
 تماس با ما
 پرسش و پاسخ
انجمن ها
ftp
 

ماموريت ها و اهداف دفتر منابع انساني شركت توانير

ماموريت

توسعه و رشد متوازن منابع انساني از طريق بهبود مستمر نظامات جذب، نگهداري، رفاهي، انگيزشي و برنامه ريزي نيازهاي آموزشي

اهداف

توسعه منابع انساني (شكوفايي) و تشخيص نياز وارائه الگوهاي تامين نيروي انساني كيفي و كمي ادامه

 
 

 
 
ماموريت و اهداف
نمودار سازماني
ساختار سازماني
گروه هاي دفتر
 
 

كميته مديريت منابع انساني صنعت برق

كميته مديريت منابع انساني شركتهاي تابعه

كميته مديريت منابع انساني شركتهاي توزيع نيروي برق

كميته مديريت منابع انساني شركتهاي مديريت توليد برق

 
 

نرم افزار تنظيم و تحليل پرسشنامه

تكميل فرم پرسشنامه

راهنماي استفاده

 
 

مشاغل

آموزش صنعت برق

سايت FTP گروه اموزش

 
 
صورتجلسات
سایتهای مرتبط
دوره هاي آموزشي ويژه مديران ارشد
قوانين و مقررات
مقالات
همايش ها
 
 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 مرداد 1387 : 80549
بازديد كنندگان امروز (1398/02/01) : 6
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات