دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات و آمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
Home
 تماس با ما
پرسش و پاسخ
انجمن ها
ftp
 

کميته ارزيابي تعيين صلاحيت تامين کنندگان کالاي برق


تمدید اعتبار فهرست واجدان صلاحیت در زمینه انواع هادیهای هوائی سیم و کابل

size:48.3kb

تمديد اعتبار فهرست واجدان صلاحيت در زمينه برج‌هاي انتقال نيرو

size:48.3kb

ارزيابي صلاحيت تأمين کنندگان برجهاي انتقال نيرو (شرکت مرکيد)

size:48.3kb

فهرست پيمانکاران تاييد صلاحيت شده در زمينه تعميرات بخش توليد برق

size:48.3kb

فهرست تامين کنندگان تاييد صلاحيت شده در زمينه تابلوهاي برق و پست کمپکت

size:48.3kb

فايل بروز شده فهرست تأمين كنندگان تأئيد صلاحيت شده درزمينه برجهاي انتقال نيرو

size:48.3kb

جدول شماره 5- فهرست تأمين كنندگان در زمينه انواع مقره كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده‌اند

size:224kb

جدول شماره 1- فهرست تأمين كنندگان در زمينه كات اوت فيوز كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده اند

size:224kb

فهرست واجدان صلاحيـت در زميـنه انواع كابل فشار ضعيف زمينـي و كابل‌هاي خودنگهدار و سيمهاي مسي

size:224kb

جدول شماره 7- فهرست تامين كنندگان در زمينه انواع يرآق آلات توزيع كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده‌اند

size:224kb

901220جدول شماره 6- فهرست تأمين كنندگان در زمينه انواع مقره كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده اند

size:224kb

900810 لیست تامین کنندگان واجد صلاحیت در زمینه انواع هادیهای هوایی آلومینیوم و فولاد و آلیاژ آلومینیوم

size:224kb

891104 احراز صلاحيت سازندگان و توليد كنندگان كالاهاي تخصصي صنعت برق ايران

size:324kb

890914 جدول شماره 4- فهرست تأمين كنندگان در زمينه انواع مقره كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده اند

size:324kb

آگهي فراخوان بررسي استانداردهاي توليد در مورد تامين كنندگان انواع يرآق آلات شبكه توزيع برق و يرآق آلات كابلهاي خود نگهدار890713

size:324kb

جدول شماره 3 - فهرست تأمين كنندگان در زمينه انواع مقره كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده اند

size:324kb

اسناد ارزيابي صلاحيت تامين کنندگان کالا در بخش کليد هاي فشار ضعيف (با ويرايش جديد ) 890428

size:324kb

جدول شماره 2- فهرست تأمين كنندگان در زمينه كنتور كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده اند 890426

size:324kb

احراز صلاحيت سازندگان و توليد كنندگان كالاهاي تخصصي صنعت برق ايران 890409

size:324kb

اسناد ارزيابي صلاحيت سيم هاي آلومينيم- فولاد (ACSR) ، آلومينيمي و آلدري خطوط انتقال و توزيع نيرو 890124

size:324kb

احراز صلاحيت سازندگان و توليد كنندگان كالاهاي تخصصي صنعت برق ايران881110

size:324kb

جدول فهرست تأمين كنندگان در زمينه انواع مقره كه گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد را دريافت نموده اند881110

size:324kb

ليست تأمين كنندگان كنتور ديجيتالي مورد تأييد شركت توانير88/11/05

size:324kb

اسناد ارزيابي صلاحيت ترانسفورماتورهاي توزيع881021

size:324kb

معيار ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان كالاهاي تخصصي صنعت برق

 

نتايج ارزيابي سيم ،کابل وتابلوي برق

size:324kb

فهرست تكميلي نتايج ارزيابي شركتهاي توليد كننده تابلوهاي برق در سال 87 براساس آئين نامه ارزيابي شركت توانير

size:108kb

ليست آزمايشگاه هاي معتبر و همکار

size:101kb

فهرست واجدان صلاحيت در زمينه تامين انواع مقره

size:101kb

داراي صلاحيت نوع توليد تابلوي برق

size:101kb

فهرست تكميلي نتايج ارزيابي شركتهاي توليد كننده سيم و كابل ( فشار ضعيف و فشار متوسط) در سال 88 براساس آئين نامه ارزيابي شركت توانير

size:101kb

 
 

درباره دفتر

معرفي دفتر
اهداف
استراتژی
شرح وظايف
نمودارسازماني
 
 
شركت هاي زير مجموعه
 
 
سامانه تحقيقات برق
سامانه ساخت داخل تجهيزات برق (در حال بارگزاري)
 
 

فعاليت ها

پروژه ها
فعاليت هاي تحقيقاتي
فرم تعريف پروژه
 
 

تحقيقات

سرفصل های اولویت های تحقیقاتی برق
برنامه ريزي راهبردي تحقيقات
عناوین اولویت های تحقیقاتی مصوب
شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه در
سال 92
 
 

کميته ها

کميته ارزيابي تعيين صلاحيت تامين کنندگان کالاي برق
 
 
اسناد تحقيقات برق
اطلاعيه ها
همايش ها
صورتجلسات عمومي
پيوند هاي مفيد
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات