دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات و آمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
گروه پروژه هاي ملي و توسعه اي گروه ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي گروه بازرسي ، كنترل كيفيت تجهيزات و تدوين اسناد كيفي گروه هماهنگي و ارزيابي تحقيقات
Home
 تماس با ما
پرسش و پاسخ
انجمن ها
ftp
 

تحقيق و توسعه

از تحقيق و توسعه تعاريف گوناگوني بيان شده است  :

تحقيق و توسعه انجام كارهاي خلاق و ابتكاري است كه براساس يك روش اصولي و نظام مند صورت پذيرفته و از نتايج آن به منظور افزايش گنجينه دانش انساني،فرهنگي ، اجتماعي و ابداع كاربردهاي جديد استفاده مي شود[ سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D)]

تحقيق و توسعه فرآيندي پويا و به هم پيوسته از تحقيقات پايه ، كاربردي و توسعه اي مي باشد كه نتايج علمي هر مرحله به صورت ذخيره اي از دانش در طول زمان گردآوري مي شوند و اين ذخاير به عنوان ورودي مهم و باارزش است كه منشأ ايده ها و اختراعات جديد در مرحله عمل مي شود [ يونسكو]

با عنايت به موارد فوق مي توان گفت واحد تحقيقات براي دستيابي به اهداف بلند خود اصول ذيل را بايستي مدنظر قرار دهد :

1- مهندسي مجدد فرآيندها

2- ايجاد نگرش جديد نسبت به نيروهاي خلاق

3- همراستا سازي روشهاي سابق تحقيقات با تفكرات جديد

4- تأكيد بيشتر بر تكنولوژي جديد

5- اهميت بخشيدن به ارزش يادگيري

 
 

 
 

درباره دفتر

معرفي دفتر
اهداف
استراتژی
شرح وظايف
نمودارسازماني
 
 
شركت هاي زير مجموعه
 
 
سامانه تحقيقات برق
سامانه ساخت داخل تجهيزات برق (در حال بارگزاري)
 
 

فعاليت ها

پروژه ها
فعاليت هاي تحقيقاتي
فرم تعريف پروژه
 
 

تحقيقات

سرفصل های اولویت های تحقیقاتی برق
برنامه ريزي راهبردي تحقيقات
عناوین اولویت های تحقیقاتی مصوب
شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه در
سال 92
 
 

کميته ها

کميته ارزيابي تعيين صلاحيت تامين کنندگان کالاي برق
 
 
اسناد تحقيقات برق
اطلاعيه ها
همايش ها
صورتجلسات عمومي
پيوند هاي مفيد
 
 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 مرداد 1387 : 32632
بازديد كنندگان امروز (1398/02/01) : 7
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات