دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات و آمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
Home
 تماس با ما
پرسش و پاسخ
انجمن ها
ftp
 

فعاليت هاي تحقيقاتي

ب - فعاليتهاي محوري

1- بررسي و اعلام نظر به درخواست هاي اختراعات و نوآوريهاي ارسالي از سازمان ثبت اختراعات و همچنين بررسي كارشناسي و ارائه پاسخ به ادعاهاي ذينفعان در زمينه نوآوريها در قالب مفاد آئين نامه تسهيل دسترسي نوآوران به امكانات و خدمات علمي و فني وزارت نيرو

2- راهبري و هماهنگي برنامه هاي مربوط به حضور فعال در  نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري به مناسبت هفته پژوهش و فناوري با كليه شركتهاي برق منطقه اي ، توزيع و توليد و معاونتهاي حوزه ستادي توانير

3- بررسي موافقت نامه هاي تحقيقاتي شركتهاي برق منطقه‌اي وشركتهاي توزيع

4- تشكيل جلسه به منظور بررسي بودجه تحقيقاتي شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع و نهائي كردن بودجه تحقيقاتي آنها

5- اخذ مجوز كميته حمايت از فعاليتهاي علمي و پژوهشي براي پروژه هاي تحقيقاتي

6- پيگيري مطالبات شركت توانير از استفاده كنندگان از تسهيلات اعطايي ماده 68

7- پاسخگوئي به شكايات و پيشنهادات ارسالي از طرف وزارت نيرو ( دفتر رسيدگي به شكايات وزارت نيرو و رياست جمهوري )

8- بررسي عملكرد جذب و بكارگيري سرباز نخبگان در پروژه هاي تحقيقاتي تعريف شده در واحدهاي زير مجموعه

9- تهيه و تدوين رويه ها و آئين نامه هاي ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان ( كنتور –يراق آلات توزيع – انواع سيم هاي آلومينيومي – فولادي – تجهيزات حفاظت و كنترل ديجيتال پستهاي فشار قوي – سيم كابل روكشدار

10- تهيه و تصويب ضوابط شناسائي آزمايشگاههاي مرجع خارجي جهت انجام آزمايشهاي نوعي

11- تدوين ضوابط نمونه برداري از محصول توسط بازرس مستقل مورد تاييد توانير و شناسايي و ارزيابي اين بازرسان

12- پاسخگوئي و ارسال مستندات در زمينه مسائل مختلف استانداردهاي صنعت برق

13-ارزيابي شركتهاي برق منطقه اي – توزيع و تجزيه و تحليل علتهاو معلولها و جمع‌بندي نقاط ضعف و قوت و ارائه راه كارهاي بهبود

14- نظارت برفعاليتهاي دبيرخانه تحقيقات برق

15- برگزاري جلسات ادواري كميته فني بازرگاني

16- شناسائي و ارزيابي رله هاي حفاظتي و سيستم اتوماسيون پست

17- گردهم آئي ساليانه و به تفكيك شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق به منظور بيان سياستها و ديدگاههاي ستاد شركت مادر تخصصي در زمينه پروژه هاي تحقيقاتي

18- ادامه بررسي تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق از طريق نمونه برداري و انجام آزمونهاي نوعي و بررسي QC- Plan ( برنامه كنترل كيفيت ) كارخانجات و صدور گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد شامل انواع مقره ، كنتور ، ترانسفورماتورهاي توزيع ، برقگير ، كات اوت فيوز و غيره

19- ادامه ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان انواع مقره

20- ادامه ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان كنتوربرق

21- ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان ترانسفورماتورهاي توزيع

22- نظارت بر اجراي QC- Plan كارخانجاتي كه براي محصولات توليدي آنها گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد صادر ميگردد شامل انواع مقره – كنتور – ترانسفورماتورهاي توزيع – برقگير – كات اوت فيوز و غيره – توسط شركتهاي بازرسي فني

23- ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان برجهاي انتقال نيرو

24- ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان برقگير

25- نظارت بر پروژه تكميل آزمايشگاههاي آزمونهاي نوعي انواع مقره – تابلو – كليد مينياتوري – رله – ترانس جريان – يراق آلات توزيع و انتقال و سيم و كابل ( با پژوهشگاه نيرو )

26- نظـارت بر پروژه " طراحي و ساخت آزمايشگاه اتصال كوتاه به روش سينتتيك " ( با جهاد دانشگاهي علم و صنعت )

27 – نظارت بر پروژه " تكميل آزمايشگاه آزمونهاي نوعي كنتور ديجيتال "

28- ادامه ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان كالا براساس اولويت بنديهاي كميته فني بازرگاني توانير

از جمله :

1-28- ارزيابي تامين كنندگان سيم هاي فشار ضعيف

2-28- ارزيابي تامين كنندگان سيم هاي آلومينيوم فولاد ( ACSR ) ، آلومينيوم و آلدري

3-28- ارزيابي تامين كنندگان كليدهاي فشار ضعيف

4-28- ادامه ارزيابي صلاحيت توليدكنندگان تابلوهاي برق براساس آئين نامه هاي مصوب توانير

5-28- ادامه و تكميل پروژه شناسائي و ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان تجهيزات حفاظت و كنترل پستهاي فشارقوي ( رله‌هاي حفاظتي و سيستم اتوماسيون پستها )

6-28- ادامه ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان يراق آلات توزيع

7-28- ادامه ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان يراق آلات خطوط انتقال

8-28- ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان سيم و كابل

29- اقدام جهت انجام آزمونهاي نوعي تجهيزات موردنياز صنعت برق و استقرار برنامه كنترل كيفيت در كارخانجات سازنده

از جمله:

1-29- سازندگان سيم و كابل

2-29- سازندگان سيم هاي آلومينيوم فولاد

3-29- كليدهاي فشار ضعيف

4-29- تابلوهاي برق

30- تدوين آئين نامه ها و رويه ها جهت تسهيل امور مربوطه به بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات

 
 

درباره دفتر

معرفي دفتر
اهداف
استراتژی
شرح وظايف
نمودارسازماني
 
 
شركت هاي زير مجموعه
 
 
سامانه تحقيقات برق
سامانه ساخت داخل تجهيزات برق (در حال بارگزاري)
 
 

فعاليت ها

پروژه ها
فعاليت هاي تحقيقاتي
فرم تعريف پروژه
 
 

تحقيقات

سرفصل های اولویت های تحقیقاتی برق
برنامه ريزي راهبردي تحقيقات
عناوین اولویت های تحقیقاتی مصوب
شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه در
سال 92
 
 

کميته ها

کميته ارزيابي تعيين صلاحيت تامين کنندگان کالاي برق
 
 
اسناد تحقيقات برق
اطلاعيه ها
همايش ها
صورتجلسات عمومي
پيوند هاي مفيد
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات