صفحه اصلی

كليات

اهداف

شرايط و نحوه عضويت و انواع آن

اركان كانون

   1) مجمع عمومي

   2) هيات مديره

   3) بازرس يا بازرسان

بودجه و مواد متفرقه

انحلال

هيات موسس

تماس با ما

 
 
 

تعداد مراجعين  از تاريخ 15 مرداد 1387 : 29829

اهداف :

كانون داراي اهداف زير ميباشد:

1- تشّكل صنفي بازنشستگان شركت توانير در جهت بهره وري از تجارب و اندوخته هاي سالهاي خدمتي آنها و استيفاي حقوق حقه آنها در چهارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران

2-جلوگيري از احساس فرسودگي و جدايي بازنشستگان توانير از كاركنان شاغل ضمن تحكيم وحدت و بهره گيري از نيروهاي خلاق و متخصص و حفظ منافع مادي و معنوي كليه اعضاي كانون   ادامه

    
دريافت فايل اساسنامه كانون صنفي بازنشستگان شركت توانير  
 

 

آدرس : ميدان ونک - خيابان برزيل -ساختمان توانير -صندون پستي :6467-141555
تلفن : 84771-88882133