خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
     
 

در باره ما

در دو دهه‌ي گذشته ، خصوصي سازي وتنظيم بازار از مهمترين عناصر اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است . در واقع، امروز به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يابخشي از شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن اين بخش در مديريت ‌، مالكيت وامورمالي اين شركت ها در پيش نگرفته باشد . ايجاد بستر حقوقي لازم براي مشاركت بخش خصوصي، تنظيم، نظارت ومديريت چرخه عمر از مهمترين مواردي هستند كه تأثير مستقيمي بر ريسك سرمايه‌گذاري وبه دنبال آن ميزان مشاركت اين بخش در فعاليتهاي اقتصادي دارد.     ادامه ...

        اطلاعيه ها

 •         اخبار

   
       
       
   
 • اهداف

 • درباره ما

 • پرسشهاي متداول

 • سرويس ftp

 • تعداد مراجعين از تاريخ 4 خرداد 1388 : 62999
  بازديدكنندگان امروز  (1398/07/23)  : 5

   
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، كد پستي 1996836111 تلفن :27935000