*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

صفحه اصلی    آيين نامه ها    اعضا    اخبار   

بازگشت

ورزش


 

آموزش تمرین با وزنه

مطابق شكل دست خود را براي حفظ تعادل روي يك صندلي بگذاريد پاها را از هم باز كنيد. زانوها را قدري خم کنيد و پنجه ها را بطرف بيرون قرار دهيد تا جايي كه امكان دارد نشيمن را به پايين نزديك مي كنيم سپس حركتمان را بطرف بالا با كمك گرفتن از پنجه هاي پا و بلندكردن پاشنه ادامه مي دهيم تا بايستيم مجددا حركت را تكرار مي كنيم.

(١٥ـ١٢ تكرار ، ٢-١ست) اين حركت را مي توان با وزن افزوده با برداشتن يك كوله پشتي نيز انجام داد و يا با قرار دادن وزنه يا صفحات فلزي روي پاها به شدت تمرين خود بيفزاييد.

٢ - پارو كردن برف - تقويت سرشانه و زير بغل (ازهرطرف ٨ تكرار طي ٢ـ١ست) : اين حركت بـراي تقويت عضلات پشت و زير بغل ها بسيار مناسب است اين تمرين را مي توان بوسيله توپ مديسين بال ، وزنه سنگين ، كتاب یا كوله پشتي كوچك انجام داد . مطابق شكل بصورت ايستاده قــرار مي گيريد پاها به اندازه عرض شانه ها از هم باز هستند به پايين خم مي شويد و وزنه را بلنــد مي كنيد دقت كنيد پاشنه پا كاملاً بر روي زمين قرار گيرد و كمر صاف باشد وزنه را بطرف بالا و با يك چرخش به طرف شانه برده و با دامنه بيشتري در جهت عكس وزنه را مي چرخانيم و مجـدداً به حالت اوليه باز مي گرديم و حركت را مجدداً تكرار مي كنيم .


٣ - گريزي براي بارفيكس رفتن (١٢ـ١٠ تكرار ، ٢ـ٣ ست) : بسياري از مردم فكر مي كنند تمرين كردن به قلب صدمه مي زند در حاليكه ما مي دانيم چنين چيزي ممكن نيست ميله هاي بارفيكس وسايل ارزان قيمتي هستند با قابليت نصب و استفاده در خانه و براي كسي كه مي خواهد سنگنوردي كند وسيله اي با ارزش است . حالا اگر شما در اجراي حركت بارفيكس مشكل داريد اين روش را امتحان كنيد : در مقابل يك ميله قرار بگيريد و چانه را به ميله نزديك كنيد به كمك دستها از ميله آويزان شويد در حاليكه پاها روي زمين قـرار دارند با بلند شدن روي پاها دستها را جمع و چانه را به ميله نزديك كنيد و اين حركت را تكرار كـنيد تمرين را ادامه دهيد تا جائيكه دريابيد كي و كجا خودتان ميتوانيد با وزن خودتان بدون استفاده از پاها به طرف پايين برگرديد و سرانجام شما به اين باور مي رسيد كه توانايي داريد خودتان را بدون استفاده از پاها بالا بکشید.


۴ - تقويت عضـلات سينه اي و دلتوئيدها - پـرس سينه يا شنا سوئدي (١٢- ١٠ تكرار ، ١- ٢ ست) : اين تمرين براي تقويت عضلات قفسه سينه و عضلات كمر بند شانه اي و ماهـيچه سه سر بســيارمفيد است . اگر شما در اجراي حركت بر روي نيمه پا دچار مشكل مي شويد مي توانيـد حركــت را بصورت اصلاح شده به كمك زانوها انجام دهيد حركت آشنا را سعي كنيد بر روي سطحي مرتفع تر از زمين مانند كتاب يا نيمكت هاي كوچك اجرا كنيد ضمن تمرين مي توانيد از حالات مختلف قرار گرفتن دستها سود ببريد .


٥ - حركت روئينگ قايقي (١٥-١٢ تكرار ، ١- ٢ ست ) : اين حركت براي تقويت عضلات سرشانه ، پشت (ذوزنقه اي ،متوازي الاضلاع ) سينه مؤثر است بيشتر سنگ نوردان گاهاً دچار گرفتگي عضلات شانه و سينه و گردن مي شوند كه مي توان با اجراي اين حركت از بروز اين حالت جلوگيري كرد و عضلات شانه و دلتوئيدها را به بهترين نحو تقويت نمود . اين وسيله را براحتي ميتوان طراحي كرد با استفاده از يك دوچرخه پايي و يك لوله داخلي با اتصال يك كابل بــه آن لوله رادر دست گرفته و در حالت نشسته لوله را تا زير گردن مي كشيد در اجراي حركت دقت كنيد كاملاً عضلات كمربند شانه اي شما درگير باشد اگر شما چنین وسايلي در اختيار نداريد مي توانيد در يك گوشه از اطاقتان مستقر شويد بازوها را موازي با كف زمين قرار دهيد و با پاها زاويه اي بين ٤٥ درجه ایجاد کنید . بدن مستقيم نسبت به پاها قرار دارد آرنج هـا را تا زاويه ٩٠ درجه خم كرده و حركت پرسي را اجرا مي كنيم در واقع دستها بين ديوار و بدنمان قرار مي گيرد مكث مي کنیم و مجدداً حركت را انجام مي دهيم .


٦ - تقويت عضله سه سر بازويي (١٠ـ ٨ تكرار ، ١ـ٢ ست) : تجهيزات لازم : يك صندلي محكم يا تختخواب انجام اين حركت يكي از تمرينات برگزيده براي تقويت عضله سه سر است اگر شما در محل خود به پارالل دسترسي نداريد براحتي بوسيله يك صندلي ميتوانيد اين حركت را انجام دهيـد دستها را روي يك نيمكت قراردهيد و پاها را موازي هم بصورت كاملاً كشيده روي نيمكت ديگر سپس با پايين بردن نشيمن حركت را بطرف بالا كامل كنيد توجه كنيد زاويه آرنج ها از ٩٠ درجه کمتر نشود . ضمنا از ثابت ماندن صندلي يا نيمكت كاملاً مطمئن شويد و وزنتان را روي نيمكت تقسيم كنيد و با فشار پاشنه بدن را كنترل نمائيد.


٧ - حركت مچ و ساعد با دمبل بصورت نشسته ( ٢٠ـ ١٥ تكرار ، ٢ ـ ١ست ) : اين حركت براي تقويت مچ دست و عضلات ساعد كمك مي كند . وسايل مورد نياز : دمبل هاي ٨ ـ ٥ كيلوگرمي يا كتاب و يك صندلي يا نيمكت بر روي صندلي بنشينيد و وزنه را در كف دست گرفته و رو به پايين بچرخانيد حركت پايين و بالا آوردن وزنه را با چرخاندن مچ دست ادامه دهيد حركت را با كنترل كامل انجام دهيد دقت كنيد حركت را با وزنه نسبتاً سبك انجام دهيد . پس از آماده سازي خود با اين تمرينات مي توانيد با داشتن برنامه تمريني مناسب كار اصلي خود را آغاز كنيد همچنين به ياد داشته باشيد بين تمـرين صعود و تمرينات بدنسازي خود يك روز استراحت لحاظ كنيد و از افراط در تمرين خودداري كنيد.


بطور نمونه يك برنامه تمرين هفتگي شامل : تمرين سنگنوردي در سالن يا محل تمرين ، ٢ بار در هفته، مثلاً سه شنبه و شنبه تمرين قدرتي در خانه ، ٢ بار در هفته ، مثلاً پنجشنبه ، يكشنبه تمريـنات قــلبي و عـروقي بـراي ٣٠ دقيـقه ٣ روز در هفته چهارشنبه ، جمعه ، يكشنبه مطالب بالا براي افزايش مهارت بالا كشي صعود كننده در نظر گرفته شده است . جاي نگراني نيست هر كسي مي تواند بدون كمك ديگري اين كار را انجام دهد حركت بارفيكس بر پايه كشيدن وزن بدن بطرف بالا قرار دارد .

*************************مجموعه ورزشی طرشت
اطلاعات ورزشي
رشته هاي ورزشي
آسيبهاي ورزشي
ورزش و سلامت

دانستنیها

تعداد مراجعين : 27698

آخرين تاريخ بروزرساني:   1394/09/18