*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

صفحه اصلی    آيين نامه ها    اعضا    اخبار   

بازگشت

مقررات و سرويسها و خطاهاقوانين بازي

زمين بازي بدمينتون به شكل مستعطيل مي باشد و با خطوطي به عرض 40 ميلي متر كشيده مي شود. خطوط زمين بايد به سادگي قابل تشخيص بوده و بهتر است به رنگ سفيد يا زرد كشيده شود. طول زمين 13/4 متر - عرض زمين دو نفره 6/10 متر - عرض زمين يك نفره 5/30 متر مي باشد. كليه اين خطوط جزو زمين محسوب مي شود. ارتفاع پايه هاي تور 155 متر مي باشد.

توپ:

از مواد طبيعي يا مصنوعي ساخته مي شود. بايد از جنس چوپ پنبه كه لايه چرمي دارد باشد. توپ چرمي بايد داراي 16 پرك باشد كه به پايه وصل مي شوند. وزن توپ بايد بين 4/74 تا 4/50 گرم باشد.

راكت:

راكت بدمينتون معمولاً از جنس چوبي يا فلزي مي باشد. راكت از قسمتهاي: دسته - ميله - گلو يا سه راهي - صفحه راكت (كله راكت) تشكيل شده است.

قرعه كشي:

براي شروع بازي داور مسابقه با سكه عمل قرعه كشي را انجام مي دهد. نفر برنده قرعه كشي مي تواند توپ يا دريافت (زمين) را انتخاب كند. برنده بازي كسي است كه دو گيم از سه گيم را ببرد.

امتيازات گيمها:

در مردان 15 تايي است و در نونهالان و بانوان 11 تايي است. در بازيهاي يك نفره و دو نفره مردان كسي که زودتر به امتياز 15 برسد برنده گيم محسوب مي شود و در بانوان و در نونهالان هر كسي زودتر به امتياز 11 برسد برنده گيم محسوب مي شود. هر كس 2 گيم از 3 گيم را ببرد برنده بازي است.

يسينيگ چيست؟

اگر در آقايان امتياز به 14- 14 رسيد و يا در بانوان به امتياز 10-10 شد از كسي كه زودتر به امتياز 14 و يا 10 رسيد سؤال مي شود كه آيا امتياز اضافه مي خواهد يا نه و اگر جواب مثبت باشد بازي به 17 و 13 ادامه مي يابد و اگر جواب منفي باشد بازي در همان 15 و 11 به پايان مي رسد. فردي که برنده گيم شد در گيم بعدي اولين سرويس را مي زند.

تنها بازيكني امتياز كسب مي كند كه سرويس را زده باشد و توپ را در زمين بازيكن مقابل بخواباند.

تعويض زمين:

بازيكنان بايستي در موارد زير زمين را عوض كنند:

1-پايان گيم اول

2-پيش از شروع گيم سوم

3-در صورت تساوي 1بر1 در گيم سوم در آقايان در پوئن 8 و در خانمها و نونهالان در پوئن 6 تعويض زمين صورت مي گيرد.

سرويس:

زننده و گيرنده سرويس بايد به صورت مورب در داخل محوطه سرويس و بدون تماس با خطوط محوطه سرويس قرار گيرند. از لحظه شروع سرويس تا پايان اجراي ضربه بايد قسمتي از هر دو پاي بازيكن در حالتي ثابت با زمين تماس داشته باشد. راكت زننده سرويس بايد اولين را به پايه (كله) توپ بزند. هنگام برخورد توپ با راكت زننده سرويس تمام توپ بايد از كمر سرويس زننده پايينتر باشد. ميله راكت زننده سرويس از لحظه زدن ضربه به توپ بايد به طرف پايين امتداد داشته باشد به نحوي كه تمامي كله راكت از تمامي دست حامل راكت بازيكن پايينتر باشد. هنگام زدن سرويس اگر توپ با راكت زننده سرويس برخورد نكند خطا محسوب مي شود زننده سرويس نبايد قبل از آمادگي كامل گيرنده سرويس اقدام به زدن سرويس كند در بازيهاي يك نفره ريا، تا زماني كه زننده سرويس امتيازي كسب نكند و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد زننده و گيرنده سرويس بايد در زمين سمت راست قرار گيرند و تا زماني كه امتياز زننده سرويس در آن گيم فرد باشد بازيكنان موظفند در سمت چپ زمين براي زدن سرويس و دريافت اقدام نمايند.

اگر دريافت كننده سرويس مرتكب خطا شد و يا توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس يك امتياز كسب مي كند و از طرف ديگر زمين اقدام به زدن سرويس بعدي مي كند.

اگر زننده سرويس مرتكب خطايي شود و يا اينكه توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس حق زدن سرويس را از دست مي دهد و آنگاه گيرنده سرويس حق زدن سرويس را به دست مي آورد بدون اينكه امتيازي به طرفين داده شود.

بازيهاي دو نفره:

هنگام شروع گيم و هر زماني كه يكي از طرفين حق زدن سرويس را به دست آورد، بايد از قسمت راست زمين اقدام به زدن سرويس نمايد. فقط سرويس گيرنده حق برگشت سرويس را دارد در صورتي كه توپ به همبازي گيرنده سرويس برخورد كند و يا ضربه اي به توپ وارد كند خطا محسوب مي شود و در اين صورت به زننده سرويس يك امتياز تعلق مي گيرد، به جز اولين سرويس هر تيم که دو بار حق زدن سرويس را دارد. پس از برگشت سرويس توسط دريافت كننده هر يك از بازيكنان مي توانند به توپ ضربه بزنند. در زدن سرويس اگر عدد پوئن فرد باشد نفر فردزن از سمت راست اولين سرويس را مي زند و اگر پوئن زوج باشد نفر زوج زن در سمت راست اولين سرويس را مي زند و نفر بعدي از طرف ديگر اقدام به زدن سرويس مي كند. هر يك از بازيكنان برنده گيم، مي تواند اولين سرويس گيم بعدي و هر از بازيكنان بازنده گيم نيز مي تواند اولين دريافت كننده سرويس گيم بعد باشد. (پس از پايان هر گيم و در شروع گيم بعد مي توان جاي نفرات را عوض كرد).

تعداد بازيكنان هر تيم در آموزشگاهها:

در ابتدايي 5 نفر و در راهنمايي و متوسطه هر تيم 7 نفرند. در مسابقه بين دو تيم در ابتدايي دو بازي يك نفره و يك بازي دو نفره و دو بازي يك نفره در آخر و در راهنمايي و متوسطه دو بازي يك نفره و دو بازي دو نفره و يك بازي يك نفره در آخر انجام مي شود.

*************************مجموعه ورزشی طرشت
اطلاعات ورزشي
رشته هاي ورزشي
آسيبهاي ورزشي
ورزش و سلامت

دانستنیها

تعداد مراجعين : 5166

آخرين تاريخ بروزرساني:   1395/1/24