پيشنهاد دهيد
صفحه اصلي پرسش هاي متداول نقشه سايت ارتباط با ما پیشنهاد دهید
نظام پيشنهادات

باسمه تعالي

كاركنان سازمان، نه ابزار و وسيله بلکه خود عامل تحقق اهداف سازمان هستند. سازمانهایی که بدین حقیقت پي برده اند جلب مشارکت کارکنان را در صدر برنامه¬هاي خود قرار داده اند، چراکه همفکري، مشارکت و بهره گيري از خرد جمعي موجب مي‌شود تا امور به وجه بهتري انجام شود. همچنين منابع انساني از عوامل زيربنایي فرآيند توسعه محسوب می شوند، و هرگونه توفيق در فرآيند توسعه پايدار مشروط به توفيق در توسعه منابع انساني است. ازاين رو نظام‌هاي مديريتي توسعه‌ منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي در تحقق اهداف سازمان برخوردار است.

نظام پیشنهادها به عنوان يک نظام مطلوب و کارآمد، هم از لحاظ نظري و هم در عمل، كارآيي و اثربخشي خود را درجهت توسعه منابع انسانی در بسياري از کشورهاي جهان، از جمله کشور عزیزمان ایران، به اثبات رسانده و در قوانين، برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مختلف دولت نيز مورد تاييد قرار گرفته است. ادامه

تاريخ بروز رساني سايت : 94/2/21 تعداد بازديد کنندگان کل : 32944 تعداد بازديد کنندگان امروز : (1398/01/05)  : 4
آدرس دبيرخانه : خيابان وليعصر ، بالاتر از ميرداماد ، خيابان رشيد ياسمي ، شرکت توانير ، ساختمان شهيد قاسمي ، طبقه اول ، اتاق 101 ، پست الکترونيکي : suggestion@tavanir.org.ir