صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

در باره ما

مسئولين تمام وقت

رئيس گروه مدیریت اسناد

مهندس رشيد شريف زاده

كارشناس اسناد مدیریت اسناد

سيد علي اكبر خاتمي

کارشناس اسناد مدیریت اسناد

زهرا لين من

مسئول پیگیری اسناد

علی آگاهی

سرويس دهي به متقاضيان اسناد و مدارك فني از مجامع مختلف صنعت برق ، مراكز تحقيقاتي ، پيمانكاران داخلي ، دانشگاه ها و ... انجام مي گردد .

روش استفاده از اسناد فني :
1- داشتن معرفي نامه از مراكز مطبوع.
2- حضور در محل جهت شناسايي و انتخاب اسناد فني.

3- استفاده از سايت گروه مديريت اسناد

  زمان سرويس دهي در گروه مديريت اسناد شركت توانير :

روزهاي عادي

16 - 8

شنبه-چهارشنبه

13 - 8

پنج شنبه

تعطيل

جمعه

 

اهداف سايت
بانک اطلاعات الکترونیکی اسناد صنعت برق
كميته هاي نظام مديريت اسناد
فهرست نظام نامه ها ، دستورالعمل ها و...
بررسي عملکرد و پيشرفت مديريت اسناد در شرکت هاي زير مجموعه
صورتجلسات
برنامه سمينار ها و جلسات
مکاتبات مدیریت ارشد حوزه های فناوری شرکت توانیر به شرکت های زیر مجموعه در مدیریت اسناد
تعداد مراحعين سايت :
تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985