صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

بررسي عملکرد شرکت هاي زير مجموعه

1- طرح ها و برنامه هاي ارزيابي بر روند ساماندهي اسناد در مناطق

  • طرح نظارت بر عملكرد شركت هاي زير مجموعه

  • برنامه زمانبندي ازريابي شركت ها

2- نتايج ارزيابي ساماندهي اسناد در شركت هاي زير مجموعه صنعت برق رح ها و برنامه هاي ارزيابي بر روند ساماندهي اسناد در مناطق

3- گزارش وضعيت ساماندهي اسناد فني شركت هاي برق منطقه اي و نيروگاه

 

اهداف سايت
بانک اطلاعات الکترونیکی اسناد صنعت برق
كميته هاي نظام مديريت اسناد
فهرست نظام نامه ها ، دستورالعمل ها و...
بررسي عملکرد و پيشرفت مديريت اسناد در شرکت هاي زير مجموعه
صورتجلسات
برنامه سمينار ها و جلسات
مکاتبات مدیریت ارشد حوزه های فناوری شرکت توانیر به شرکت های زیر مجموعه در مدیریت اسناد
تعداد مراحعين سايت :
تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985