صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

گروه مدیریت اسناد

اين گروه در سال 1360 با هدف جمع آوري يك نسخه از اسناد فني ( نيروگاه ، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزيع ) ، حفظ ، نگهداري و سرويس دهي به متقاضيان تشكيل گرديد و حجم زيادي از اسناد و مدارك را تا سال 1372جمع آوري نمود ، پس از تشكيل شركت هاي مديريت توليد برق و تغيير در ساختار سازماني از ابتداي سال 1380 نسبت به ساماندهي و شناسنامه دار كردن اسناد فني كاغذي اقدام نمود، سپس فهرستي از كل اسناد فني موجود در گروه تهيه و در شبكه تحت وب در اختيار همه متقاضيان و كارشناسان فني قرار داده شد .

از ابتداي سال 1383 با تشكيل كميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق متشكل از معاونين ، مديران و كارشناسان خبره واحدهاي حوزه ستادي ، نيروگاه ها و برق هاي منطقه‌اي طي دو دوره متمادي يكساله نسبت به تدوين دستورالعمل هاي مشروحه ذيل اقدام و ضمن تصويب آنها در هيئت مديره محترم توانير به شركت هاي تابعه و وابسته ابلاغ گرديد .

1) نظامنامه مديريت اسناد فني صنعت برق

2) دستورالعمل تولید و توزیع اسناد فنی نیروگاه‌های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی،BOOوBOT

3) دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني خطوط و پستهای انتقال 400 و 230 كيلوولت

4) دستورالعمل توزيع اسناد فني خطوط و پستهای فوق توزيع 132 و 63 كيلوولت جديد الاحداث

5) دستورالعمل حفظ و نگه‌داری، سرويس‌دهي و امحاء اسناد فنی تاسیسات صنعت برق

6) دستورالعمل نظارت بر مديريت اسناد فني تأسيسات صنعت برق

7) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي ، الكترونيكي و به روز رساني اسناد فني شركت هاي توليد و انتقال نيروي برق (تابعه و وابسته شركت توانير)

ضمنا به موازات انجام اين فعاليت بنيادي و بر اساس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي ، الكترونيكي و به روز رساني اسناد فني شركت هاي توليد و انتقال نيروي برق (تابعه و وابسته شركت توانير)، تاكنون اسناد فني كليه نيروگاه ها و برق هاي منطقه اي ساماندهي گرديده و پس از نهايي شدن كار ساماندهي اسناد فني در هر نيروگاه و شركت برق منطقه اي يك نسخه الكترونيكي مدارك مذكور از آنها اخذ و برروي سرور شبكه تحت وب توانير به منظور پشتيباني و سرويس دهي به متقاضيان استقرا مي يابد. ضمنا در سال 1390 نسبت به تحويل اسناد فني كاغذي موجود در اين گروه به كليه شركت هاي مديريت توليد برق (34 مورد ) و شركت هاي برق منطقه اي (16 مورد ) اقدام گرديده است .

شايان ذكر است گروه مديريت اسناد متولي تشكيل و برگزاري دو دوره يكساله كميته نظام مديريت پرونده هاي حقوقي صنعت برق و يك دوره يكساله كميته نظام مديريت اسناد مالي بوده است ، كه در اين راستا توانسته است در بخش حقوقي نسبت به تدوين پيش نويس دستورالعمل هايي از قبيل :

1) نظامنامه مديريت پرونده هاي حقوقي

2) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي حقوقي

3) مديريت پيكره بندي مستندات

4) Action – plan

5) طرح سيستم جامع و يكپارچه حقوقي

و در ساير بخش هاي اسناد مستندات ذيل تدوين و به شركت ها ابلاغ گرديده است و

1) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي پرسنلي شركت هاي زير مجموعه صنعت برق

2) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي مشتركين شركت هاي زير مجموعه صنعت برق

3) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي دفاتر حراست شركت هاي زير مجموعه صنعت برق

4) تدوين پيش نويس دستورالعمل مكانيزاسيون و امحاء اسناد مالي

اميد است با همكاري شركت ها و تلاش هاي مستمر و حمايت مديران ارشد بتوانيم در بروز رساني اسناد فني شركت هاي برق منطقه اي و مديريت توليد برق و همچنين ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي اسناد بخش هاي مالي ، اداري ، مشتركين و حقوقي كليه شركت هاي زير مجموعه گام هاي موثري را نيز برداريم.

اهداف سايت
بانک اطلاعات الکترونیکی اسناد صنعت برق
كميته هاي نظام مديريت اسناد
فهرست نظام نامه ها ، دستورالعمل ها و...
بررسي عملکرد و پيشرفت مديريت اسناد در شرکت هاي زير مجموعه
صورتجلسات
برنامه سمينار ها و جلسات
مکاتبات مدیریت ارشد حوزه های فناوری شرکت توانیر به شرکت های زیر مجموعه در مدیریت اسناد
تعداد مراحعين سايت :
تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985