صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

کميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق

كميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق

اولين دوره كميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق

نظر به وجود مشكلات موجود در دسترسي آسان و سريع به اسناد فني و پراكندگي ها به دليل عدم وجود شناسنامه اي مشخص در سطح شركتهاي تابعه و وابسته صنعت برق لذا ضرورت ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد در سرويس دهي به كاربران مختلف صنعت برق امري مهم تلقي شد، بدين منظور موارد طي گزارشي تقديمي به معاونت محترم وقت امور برق وزارت نیرو آقای دکتر احمدیان (پیوست 1) مقرر گردید جهت بررسي مشکلات موجود و ارائه راه کار های مناسب کمیته ای مرکب از متخصصین واحد های مختلف شرکت توانیر، شرکت های تابعه و وابسته، متخصصین، کارشناسان و مشاوران تحت عنوان "کمیته راهبری مدیریت اسناد فنی صنعت برق" تشکیل شود. كه در اين راستا اولين دوره كميته نظام مديريت اسناد فني از تاريخ 20/12/1382 و با اهداف ذیل انجام پذيرفت .

1. بررسي راهکار هاي چگونگي توليد و توزيع اسناد و مدارک فني پروژه هاي جديدالاحداث

2. بررسي راهکار هاي ساماندهي نگهداري و مکانيزاسيون اسناد و مدارک فني موجود نيروگاه ها، خطوط و پست هاي انتقال، فوق توزيع

3. بررسي راهکار هاي نگهداري نسخه هاي پشتيبان و سرويس دهي به متقاضيان اسناد فني

4. انتخاب مشاور در زمينه پياده سازي اهداف فوق

نتايج حاصله در پايان دوره اول کميته شامل تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مشروحه ذيل، تصويب آنها در هيئت مديره محترم توانير و ابلاغ به شركتهاي تابعه و وابسته صنعت برق :

 • تدوين نظام‌نامه مديريت ساماندهي اسناد فني صنعت برق

 • تدوين دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني خطوط و پست‌هاي 400و 230 كيلووات جديدالاحداث

 • تدوين دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني نيروگاه‌هاي گازي، بخاري و سيكل تركيبي (كليد در دست، BOO ، BOT )

 • برگزاري 14 جلسه در راستاي انجام اقدامات فوق

 • اسامي و پست سازماني اعضاء کميته اول :

  جناب آقاي مهندس مسعود احمد سلطاني - مدير محترم مركز اطلاع رساني

  جناب آقاي مهندس رشيد شريف زاده - رئيس محترم گروه كتابخانه و اسناد فني

  جناب آقاي مهندس حسن منصوري - معاونت محترم نظارت دفتر فني توليد

  جناب آقاي فرزاد كمالي - كارشناس محترم اسناد و مدارك فني - سازمان توسعه برق ايران

  جناب آقاي مهندس ابوالفتح اميري - مدير محترم دفتر فني معاونت طرح هاي انتقال نيرو- سازمان توسعه برق ايران

  جناب آقاي مهندس بهزاد برومندي - معاونت محترم مهندسي - شركت مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا

  جناب آقاي مهندس محمد حسين روحاني - مدير محترم دفتر فني انتقال - شركت برق منطقه اي اصفهان

  جناب آقاي مهندس علي ميرفخرايي - مدير محترم دفتر آمار و اطلاعات - شركت برق منطقه اي تهران

  جناب آقاي مهندس عبدالعظيم محمد نيازي - معاونت محترم مهندسي - شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي

  جناب آقاي مهندس حسن چاوله - مدير محترم دفتر خدمات مهندسي ـ شركت مپنا

  شرکت مشاوران تصميم ساز راهبردي به عنوان مشاور کميته و در راستاي اهداف آن انتخاب گرديد.

  دومين دوره كميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق

  سپس به جهت تداوم اين حرکت مهم ، دوره دوم کميته نظام مديريت اسناد فني با اهداف ذيل از تاريخ 1/12/1386 به مدت يکسال فعاليت خود را آغاز نمود :

  1. تدوين دستورالعمل هاي جديد

  2. بررسي روش هاي انتخاب نرم افزار هاي تخصصي آرشيو فني

  3. نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها

  4. نحوه حفظ و نگهداري اسناد

  ارزيابي کميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق در پايان دوره دوم با همکاري شرکت مشاوره فوق الذکر به شرح زير مي باشد :

 • تدوين دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني خطوط و پست‌هاي132 و 63 كيلووات جديدالاحداث

 • تدوين دستورالعمل حفظ و نگهداري، سرويس‌دهي و امحاء اسناد فني صنعت برق

 • تدوين دستورالعمل نظارت بر مديريت اسناد فني صنعت برق

 • تدوين طرح پياده سازي ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي اسناد فني صنعت برق

 • برگزاري 16 جلسه در راستاي انجام اقدامات فوق

 • اسامي و پست سازماني اعضاء کميته دوم :

  جناب آقاي مهندس مسعود احمد سلطاني - مدير محترم مركز اطلاع رساني

  جناب آقاي مهندس رشيد شريف زاده - رئيس محترم گروه مديريت اسناد

  جناب آقاي مهندس توفيقي – مدير محترم دفتر اطلاعات و آمار شرکت برق منطقه اي تهران

  جناب آقاي مهندس کرباسي - مدير محترم دفتر فني انتقال برق منطقه اي خراسان

  جناب آقاي مهندس پور سلطاني – مدير محترم دفتر فني توليد برق منطقه اي خراسان

  جناب آقاي مهندس علمدار – معاون محترم دفتر مهندسي و برنامه ريزي نيروگاه سيکل ترکيبي دماوند

  جناب آقاي مهندس ترابي – مدير محترم دفتر مهندسي و برنامه ريزي شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي

  جناب آقاي مهندس عباسي – مدير محترم دفتر مطالعات و محافظت شبکه شرکت مديريت شبکه برق ايران

  جناب آقاي بهشتي – سرپرست گروه نظارت بر رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي شرکت مديريت شبکه برق ايران

  جناب آقاي مهندس کاغذچي – مدير محترم طرح و توسعه پست هاي فشار قوي سازمان توسعه برق ايران

  جناب آقاي مهندس چاوله – مدير محترم دفتر خدمات مهندسي شرکت مپنا

  جناب آقاي مهندس کيمنش – رئيس گروه مديريت شبکه

  جناب آقاي مهندس کهنموئي – کارشناس ارشد دفتر پشتيباني دفتر توليد

  جناب آقاي مهندس حکيمي – معاون محترم امور اجرايي شرکت پارسيان

  جناب آقاي مهندس رسالت پناه – مدير محترم گروه فني شرکت پارسيان

  سومين دوره كميته نظام مديريت اسناد فني صنعت برق

  با توجه به نتايج حاصله دو دوره كميته قبلي و تاكيد پيشكسوتان صنعت برق به انجام امر مهم ساماندهي اسناد فني موجود در صنعت برق و تاسيسات جديد الاحداث پيشنهاد مي گردد، سومين دوره كميته نظام مديريت اسناد فني با انتخاب اعضاي جديد از متخصصين 6 شركت برق منطقه اي، 8 شركت مديريت توليد برق ، سازمان توسعه برق ايران ، شركت مديريت شبكه برق ايران ، مپنا، شركت توسعه پستهاي فشار قوي (پارسيان) ، معاون برنامه ريزي و توسعه شبكه ، معاون هماهنگي توليد، دفتر فناوري اطلاعات و آمار ، گروه مديريت اسناد حوزه ستادي شركت توانير، جهت تعيين استراتژي ها ، سياست گذاري ها ، و نيل به اهداف ذيل تشكيل شود .

  1. تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه بروز رساني (Up to date) نمودن اسناد فني در بخش هاي نيروگاه، انتقال و فوق توزيع

  2. دستورالعمل يونيك نمودن كدينگ در اسناد فني در بخش هاي نيروگاه، انتقال و فوق توزيع

  3. دستورالعمل تعيين ساختار محتوايي اسناد ( استاندارد واحد طبقه بندي و محتواي اسناد فني پروژه هاي جديدالاحداث نيروگاه ، انتقال و فوق توزيع )

  4. اصلاح و بروز نمودن نظامنامه و دستورالعمل هاي مديريت اسناد كه قبلا به تصويب رسيده است

  اسامي و پست سازماني اعضاء کميته سوم :

  جناب آقاي مهندس احمد سلطاني مدير كل دفتر فنآوري اطلاعات و آمار

  سركار خانم مهندس صمديان معاون اطلاع رساني وآمار

  جناب آقاي مهندس شريف زاده - رئيس گروه مديريت اسناد

  جناب آقاي مهندس شريف زاده - رئيس گروه مديريت اسناد

  جناب آقاي مهندس كهنمويي - رئيس گروه راه اندازي دفتر دفتر پشتيباني فني توليد

  جناب آقاي مهندس كياني - رئيس گروه مطالعات شبكه انتقال و فوق توزيع دفتر برنامه ريزي و توسعه شبكه

  جناب آقاي مهندس عماري آذر - كارشناس مسئول آمار ،گزارشات و راندمان شركت مديريت توليد برق تبريز

  جناب آقاي مهندس بخشي - كارشناس مسئول آموزش شركت مديريت توليد برق ري

  جناب آقاي مهندس بخش زاد - كارشناس مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات گيلان

  جناب آقاي مهندس كشيشيان - رئيس اداره شبفت بهره برداري شركت مديريت توليد برق طرشت

  جناب آقاي صمدي - رئيس گروه اسناد و مدارك فني سازمان توسعه برق ايران

  جناب آقاي مهندس توفيقي - مدير دفتر مهندسي اطلاعات و GIS شركت برق منطقه اي تهران

  جناب آقاي مهندس ذكريا - مدير امور انتقال استان مركزي شركت برق منطقه اي باختر

  جناب آقاي مهندس ذكريا طباطبائي - رئيس گروه مكانيزاسيون و مديريت اسناد اصفهان

  جناب آقاي مهندس حسيني - كارشناس مسئول نظارت بر تعميرات و تجهيزات پست شركت برق منطقه اي يزد

  جناب آقاي مهندس ابراهيمي - رئيس گروه مطالعات و محاسبات سيستم شركت برق منطقه اي زنجان

  جناب آقاي مهندس يزديان-كارشناس ارشد نرم افزار دفتر فناوري اطلاعات مديريت شبكه برق

  جناب آقاي ممتاز - رئيس واحد آرشيو مپنا

  کميته نظام مديريت اسناد فني
  آیین نامه کاری کمیته مدیریت اسناد فنی
  آیین نامه داخلی کمیته راهبری
  مستندات تدوین شده در کمیته اسناد فنی
  مشاور کمیته
  اعضا کمیته و احکام
  اخبار کمیته
  جلسات و صورتجلسات
  ارائه نظرات
  تعداد مراحعين سايت :
  تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985